Computer Forensics Hakkında Yazılar

Computer forensics, Türkçe karşılığı ile bilgisayar kriminalistiği bir olay ile ilgili dijital ortamdaki delillerin adli açıdan kabul görebilecek şekilde incelenmesine ve raporlanmasına verilen genel addır. Başlı başına bir süreç belirten bu iş; tanımlama, inceleme, analiz ve raporlama adımlarını takip ederek döngü oluşturur.


Adli Bilişim Nedir?

Adli bilişim, dijital dünya kapsamında elde edilen tüm verilerin incelemesini gerçekleştiren bir bilim dalıdır. Delillerin toplanması, incelenebilir bir şekilde farklı ortamlara aktarılması, değerlendirilmesi ve analiz edilmesi başlıklarında global standartlarda …