Bilgi Güvenliği Hakkında Yazılar

Bilgi güvenliği, iletişim çağında insanın bulunduğu tüm alanlarda kendisini gösteren bir konudur. Dijital dünyada en önemli şey olan bilginin korunması, iletilmesi ve interaktif bir şekilde kullanılıyor olması beraberinde alınması gereken ciddi tedbirler getiriyor. Verilerin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliği ile alakalı siber güvenlik başta olmak üzere oluşturduğum içerikler burada yer almaktadır.


Adli Bilişim İnceleme Yazılımları

Adli bilişim incelemesi; tanımlama, inceleme, analiz ve raporlama süreçlerinde delillerin kopyaları aracılığıyla gerçekleştirilir. Cihazlar üzerindeki verileri birebir kopyalayarak delillerin bozulmaması ve verilerin laboratuvar ortamında sağlıklı olarak incelenebilmesi için farklı programlar …

Sızma Testi Kontrol Listesi

Sızma testi, bilginin bulunduğu her alanda gerçekleştirilmesi gereken bir dijital güvenlik operasyonudur. Alanında yetkin kişilerce periyodik olarak uygulanması gereken sızma testi İngilizce karşılığı ile penetration test ve pentest olarak …

Adli Bilişim Nedir?

Adli bilişim, dijital dünya kapsamında elde edilen tüm verilerin incelemesini gerçekleştiren bir bilim dalıdır. Delillerin toplanması, incelenebilir bir şekilde farklı ortamlara aktarılması, değerlendirilmesi ve analiz edilmesi başlıklarında global standartlarda …